hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky:
Datum vypsání: 09.03.2000 
Způsob zadání: § 49 a) zákona 199/1994 Sb. v plat.znění 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 1 
Předmět zakázky: Zajištění údržby dětských pískovišť na sídlištích MO Plzeň 1 Lochotín, Košutka, Bolevec a Vinice. (Každoroční výměna písku v cca 85 veřejně přístupných pískovištích-vrstva písku min. 30 cm, s kombinací desinfekčního zásahu 
Poznámka: Ceny jsou rozděleny dle velikosti pískoviště
do 2 m3 880,-
2-4 m3 730,-
4-5 m3 610,-
5-7 m3 540,-
7-10 m3 480,-
10-18 m3 310,-
nad 18 m3 270,- 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  jednotkové ceny vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  jednotkové ceny vč. DPH 
Vybraná cena:  cena za 1m3 při uvedené velikosti pískoviště:
do 2 m3 880,- Kč
2 - 4 m3 730,- Kč
4 - 5 m3 610,- Kč
5 - 7 m3 540,- Kč
7 - 10 m3 480,- Kč
10 - 18 m3 310,- Kč
nad 18 m3 270,- Kč vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 62662856
  Jméno: Martin Zíka - Desinsekta
  Ulice:
  Město:   
  Cena:  
Datum smlouvy: 26.04.2000 
Místo plnění: MO Plzeň 1 
Konečná cena: - probíhá vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 25238566 
     Jméno: A - PLUTO, s.r.o. 
     Adresa:     
  2. IČO:  
     Jméno: Anton Plášek 
     Adresa:     
  3. IČO:  
     Jméno: Dušan Duna 
     Adresa:     
  4. IČO: 62662856 
     Jméno: Martin Zíka - Desinsekta 
     Adresa:     
  5. IČO:  
     Jméno: Vladimír Měřínský - FARAO 
     Adresa:     
Nabídku podaly: 1. IČO: 25238566 
     Jméno: A - PLUTO, s.r.o. 
     Adresa:     
  2. IČO: 62662856 
     Jméno: Martin Zíka - Desinsekta 
     Adresa:     
Datum zaevidování: