hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2982
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2982 
Datum vypsání: 13.09.2010 
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) SVSMP 
Předmět zakázky: Žlutická ulice - stavební úpravy  
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  11.758.785,50 vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  11.999.962,92 vč. DPH 
Vybraná cena:  11.758.785,50 vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 40233308
  Jméno: VHS s.r.o., divize Plzeňské komunikace
  Ulice: Křižíkova 2393
  Město: 415 01  Teplice
  Cena: 11.758.785,50 vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 64830551
  Jméno: EUROVIA Silba a.s.
  Ulice: Lobezská 1191/74
  Město: 326 00  Plzeň - Lobzy
  Cena: 11.868.420,00 vč. DPH
3. v pořadí: IČO: 45355363
  Jméno: ISKOM, spol. s r.o.
  Ulice: Vejprnická 1043/28
  Město: 318 00  Plzeň
  Cena: 11.916.844,00 vč. DPH
Datum smlouvy: 26.11.2010 
Místo plnění: Plzeň, ulice Žlutická 
Konečná cena: 12.964.274,00 vč. DPH 
Zdůvodnění rozdílu:
Prodloužení termínu dokončení z důvodu koordinace výstavby s rekonstrukcí kanalizace.
Vícepráce: Po zahájení prací byly zjištěny rozdíly mezi předpokládanou skladbou stávajících konstrukcí a
skutečností. Jedná se o větší objemy bouraných konstrukcí (betonové plochy pro kontejnery, obetonování
uličních vpustí, lože a zápěry stávajících obrub) a neexistence použitelných původních konstrukcí
komunikace, a tudíž nutnost zvýšení objemů zemních prací, přemístění suti a doplnění konstrukčních vrstev
ze stěrkodrti a asfaltového betonu. 
Vyhodnocení zakázky:
Byly dodrženy všechny závazky vyplývající ze smlouvy. Závady nebyly zjištěny, kvalita provedené práce a
spolupráce s dodavatelem dobrá.
Záruční doba zakázky do 15. 11. 2017. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 64830551 
     Jméno: EUROVIA Silba a.s. 
     Adresa: Lobezská 1191/74  Plzeň - Lobzy 326 00 
  2. IČO: 27430774 
     Jméno: ROBSTAV stavby s.r.o. 
     Adresa: Vinohradská 1188/58  Praha 3 - Vinohrady 130 00 
  3. IČO: 64358844 
     Jméno: Silba-Elstav, s.r.o. 
     Adresa: Letkov 155  Plzeň 326 00 
  4. IČO: 45357307 
     Jméno: Silnice Klatovy a.s. 
     Adresa: Vídeňská 190  Klatovy 330 23 
  5. IČO: 26342812 
     Jméno: SILNICE NEPOMUK a.s. 
     Adresa: U Pošty 513  Nepomuk 335 01 
  6. IČO: 40525007 
     Jméno: STAVMONTA s.r.o. 
     Adresa: K Cihelnám 940/23  Plzeň 326 00 
  7. IČO: 40233308 
     Jméno: VHS s.r.o., divize Plzeňské komunikace 
     Adresa: Křižíkova 2393  Teplice 415 01 
Nabídku podaly: 1. IČO: 64830551 
     Jméno: EUROVIA Silba a.s. 
     Adresa: Lobezská 1191/74  Plzeň - Lobzy 326 00 
  2. IČO: 45355363 
     Jméno: ISKOM, spol. s r.o. 
     Adresa: Vejprnická 1043/28  Plzeň 318 00 
  3. IČO: 27430774 
     Jméno: ROBSTAV stavby s.r.o. 
     Adresa: Vinohradská 1188/58  Praha 3 - Vinohrady 130 00 
  4. IČO: 64358844 
     Jméno: Silba-Elstav, s.r.o. 
     Adresa: Letkov 155  Plzeň 326 00 
  5. IČO: 45357307 
     Jméno: Silnice Klatovy a.s. 
     Adresa: Vídeňská 190  Klatovy 330 23 
  6. IČO: 26342812 
     Jméno: SILNICE NEPOMUK a.s. 
     Adresa: U Pošty 513  Nepomuk 335 01 
  7. IČO: 40525007 
     Jméno: STAVMONTA s.r.o. 
     Adresa: K Cihelnám 940/23  Plzeň 326 00 
  8. IČO: 40233308 
     Jméno: VHS s.r.o., divize Plzeňské komunikace 
     Adresa: Křižíkova 2393  Teplice 415 01 
Okruh: Pozemní komunikace a infrastruktura 
Datum zaevidování: 14.12.2012