hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2985
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2985 
Datum vypsání: 23.03.2012 
Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) SVSMP 
Předmět zakázky: Dodání sklízecího stroje - lodě na vodní vegetaci 
Poznámka:
Po oznámení výběru nejvhodnější nabídky byla po vzájemné dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem
snížena nabídková cena. Důvodem byla nadbytečnost některého příslušenství, které nemá vliv na
předpokládanou živostnost stroje ani na záruční podmínky a SVSMP je nepožaduje. Dodavatel též poskytl
slevu nabídkové ceny. 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  5.392.740,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  5.392.740,- vč. DPH 
Vybraná cena:  4.882.800,- vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 45242691
  Jméno: KUHN - BOHEMIA a.s.
  Ulice: Jeremiášova 947
  Město: 155 00  Praha 5
  Cena: 5.392.740,- vč. DPH
Datum smlouvy: 13.07.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 4.882.800,- vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Dodavatel nedodržel termín dodávky předmětu smlouvy - v souladu s podmínkami kupní smlouvy bude
uplatněna sankce za nedodržení termínu dodávky předmětu smlouvy.
Závady na dodávce nebyly zjištěny, kvalita dodaného zařízení a spolupráce s dodavatelem dobrá.
Záruční doba zakázky do 13. 07. 2014. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 26080630 
     Jméno: BIGGEST s.r.o. 
     Adresa: Lípová 1468/7  Praha 2 - Nové Město 120 00 
  2. IČO: 26903580 
     Jméno: KAME - VM 
     Adresa: Třebíčská 1678/60  Velké Meziříčí 594 01 
  3. IČO: 62954237 
     Jméno: Kemwater ProChemie s.r.o. 
     Adresa: Bradlec 253  Kosmonosy 293 06 
  4. IČO: 45242691 
     Jméno: KUHN - BOHEMIA a.s. 
     Adresa: Jeremiášova 947  Praha 5 155 00 
  5. IČO: 25504819 
     Jméno: NEKR SERVIS s.r.o. 
     Adresa: U Hřbitova  Držovice 796 07 
Nabídku podaly: 1. IČO: 45242691 
     Jméno: KUHN - BOHEMIA a.s. 
     Adresa: Jeremiášova 947  Praha 5 155 00 
Okruh: Zemědělské a lesní hospodářství, městská zeleň 
Datum zaevidování: 20.12.2012