hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2986
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2986 
Datum vypsání: 27.03.2012 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) SVSMP 
Předmět zakázky: Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice, Štefánikova ulice - DSP/ZDS 
Poznámka:
Dodatek č. 1: prodloužení doby plnění z důvodu změn v související stavbě, které mají vliv na technické
řešení zpracovávané projektové dokumentace. 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  1.608.000,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  1.704.000,- vč. DPH 
Vybraná cena:  1.608.000,- vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 45271895
  Jméno: Metroprojekt Praha a.s.
  Ulice: nám. I.P. Pavlova 2
  Město: 120 00  Praha 2
  Cena: 1.608.000,- vč. DPH
 Nabídka:

Sdružení firem:
METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 45271895
GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČ: 25076655
Vybraný zájemce: IČO: 25076655
  Jméno: GREBNER - projektová a inž. kancelář, s.r.o.
  Ulice: nám. Barikád 1134/3
  Město: 130 00   Praha 3
  Cena: 1.608.000,- vč. DPH
 Nabídka:

Sdružení firem:
METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 45271895
GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o., IČ: 25076655
2. v pořadí: IČO: 26388791
  Jméno: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
  Ulice: Útušice 66
  Město: 326 00  Štěnovice
  Cena: 1.704.000,- vč. DPH
Datum smlouvy: 24.05.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 1.608.000,- vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Byly dodrženy všechny závazky vyplývající ze smlouvy. Závady nebyly zjištěny, kvalita provedené práce a
spolupráce s dodavatelem dobrá.
Záruční doba zakázky do 10. 12. 2017. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 26388791 
     Jméno: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 
     Adresa: Útušice 66  Štěnovice 326 00 
  2. IČO: 46347488 
     Jméno: Dopravoprojekt Brno a.s. 
     Adresa: Kounicova 271/13  Brno 602 00 
  3. IČO: 25076655 
     Jméno: GREBNER - projektová a inž. kancelář, s.r.o. 
     Adresa: nám. Barikád 1134/3   Praha 3 130 00 
  4. IČO: 45271895 
     Jméno: Metroprojekt Praha a.s. 
     Adresa: nám. I.P. Pavlova 2  Praha 2 120 00 
Nabídku podaly: 1. IČO: 26388791 
     Jméno: D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 
     Adresa: Útušice 66  Štěnovice 326 00 
  2. IČO: 25076655 
     Jméno: GREBNER - projektová a inž. kancelář, s.r.o. 
     Adresa: nám. Barikád 1134/3   Praha 3 130 00 
  3. IČO: 45271895 
     Jméno: Metroprojekt Praha a.s. 
     Adresa: nám. I.P. Pavlova 2  Praha 2 120 00 
Okruh: Projektová činnost a dokumentace 
Datum zaevidování: 20.12.2012