hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2987
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2987 
Datum vypsání: 21.07.2011 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 49777548 
Zadavatalel (v zastoupení) 33. ZŠ Plzeň 
Předmět zakázky: Plavecká učebna- bezbariérové řešení 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  1.910.657,71 vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  2.034.068,- vč. DPH 
Vybraná cena:  1.910.657,71 vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 64358844
  Jméno: SILBA ELSTAV, s.r.o.
  Ulice: Letkov 155
  Město: 326 00  Plzeň
  Cena: 1.910.657,71 vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 27960919
  Jméno: Václav Klaus - STAVOS s.r.o.
  Ulice: Karlovarská 22
  Město: 301 00  Plzeň
  Cena: 2.006.265,- vč. DPH
3. v pořadí: IČO: 45356815
  Jméno: STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o.
  Ulice: Klatovská 7
  Město: 301 00  Plzeň
  Cena: 2.034.068,- vč. DPH
Datum smlouvy: 04.08.2011 
Místo plnění: Plzeň, 33. ZŠ 
Konečná cena: 2.139.619,80 vč. DPH 
Zdůvodnění rozdílu:
Na základě zjištěných skutečností při výstavbě-vícepráce dle dodatku č.1smlouvy. Dodatek ke smlouvě
jeden.. 
Vyhodnocení zakázky: Zakázka odevzdána v daném termínu a dobré kvalitě. Spolupráce velmi dobrá. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 64358844 
     Jméno: SILBA ELSTAV, s.r.o. 
     Adresa: Letkov 155  Plzeň 326 00 
  2. IČO: 45356815 
     Jméno: STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o. 
     Adresa: Klatovská 7  Plzeň 301 00 
  3. IČO: 27960919 
     Jméno: Václav Klaus - STAVOS s.r.o. 
     Adresa: Karlovarská 22  Plzeň 301 00 
Nabídku podaly: 1. IČO: 64358844 
     Jméno: SILBA ELSTAV, s.r.o. 
     Adresa: Letkov 155  Plzeň 326 00 
  2. IČO: 45356815 
     Jméno: STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o. 
     Adresa: Klatovská 7  Plzeň 301 00 
  3. IČO: 27960919 
     Jméno: Václav Klaus - STAVOS s.r.o. 
     Adresa: Karlovarská 22  Plzeň 301 00 
Okruh: Stavebnictví 
Datum zaevidování: 11.3.2013