hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2989
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2989 
Datum vypsání: 29.07.2011 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 49777548 
Zadavatalel (v zastoupení) 33. ZŠ Plzeň 
Předmět zakázky: Přístavba šaten - jižní část I.etapa 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  2.506.883,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  2.785.782,- vč. DPH 
Vybraná cena:  2.506.883,- vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 45356815
  Jméno: STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o.
  Ulice: Klatovská 7
  Město: 301 00  Plzeň
  Cena: 2.506.883,- vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 64358844
  Jméno: Silba-Elstav, s.r.o.
  Ulice: Letkov 155
  Město: 326 00  Plzeň
  Cena: 2.564.144,- vč. DPH
3. v pořadí: IČO: 26352281
  Jméno: KRUML - POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
  Ulice: Bendova 1
  Město: 301 26  Plzeň
  Cena: 2.759.936,- vč. DPH
Datum smlouvy: 25.08.2011 
Místo plnění: Plzeň, 33. ZŠ 
Konečná cena: 2.506.883,- vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
V průběhu zakázky došlo k úpravě doby plnění na základě přerušení prací na díle v důsledku nevhodných
klimatických podmínek (déšť, nízké teploty, sněhové přeháňky a to vždy minimálně ) a to vždy minimálně o
dobu trvání nevhodných klimatických podmínek dodatkem č.2
Dodatkem.1 došlo k úpravě doby plnění z důvodu vydání stavebního povolení na veřejnou zakázku a jeho
nabytí právní moci.
Dodatky k době plnění zakázky 2.
Zakázka dokončena v dobré kvalitě a spolupráce byla dobrá. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 26352281 
     Jméno: KRUML - POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. 
     Adresa: Bendova 1  Plzeň 301 26 
  2. IČO: 29068835 
     Jméno: MaBell.cz, spol. s r.o. 
     Adresa: Prokopova 238/21  Plzeň 301 00 
  3. IČO: 64358844 
     Jméno: Silba-Elstav, s.r.o. 
     Adresa: Letkov 155  Plzeň 326 00 
  4. IČO: 25183265 
     Jméno: Sivres a.s. 
     Adresa: Železničářská 1234/79  Plzeň 312 00 
  5. IČO: 45356815 
     Jméno: STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o. 
     Adresa: Klatovská 7  Plzeň 301 00 
  6. IČO: 27960919 
     Jméno: Václav Klaus - STAVOS s.r.o. 
     Adresa: Karlovarská 22  Plzeň 301 00 
Nabídku podaly: 1. IČO: 26352281 
     Jméno: KRUML - POZEMNÍ STAVBY, s.r.o. 
     Adresa: Bendova 1  Plzeň 301 26 
  2. IČO: 64358844 
     Jméno: Silba-Elstav, s.r.o. 
     Adresa: Letkov 155  Plzeň 326 00 
  3. IČO: 45356815 
     Jméno: STAVEBNÍ MONTÁŽE s.r.o. 
     Adresa: Klatovská 7  Plzeň 301 00 
  4. IČO: 27960919 
     Jméno: Václav Klaus - STAVOS s.r.o. 
     Adresa: Karlovarská 22  Plzeň 301 00 
Datum zaevidování: 11.3.2013