hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2992
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2992 
Datum vypsání: 29.10.2012 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) SVSMP 
Předmět zakázky: Bloková křížení do sadů Pětatřicátníků - montáž vč. dodání - havarijní stav 
Poznámka:
Vzhledem k tomu, že se jednalo o naléhavou potřebu při avizovaném havarijním stavu, zadavatel zadal
zakázku výzvou jednomu dodavateli dle odst. 5.4 bod 2 a) 1 Zásad pro zadávání veřejných zakázek
platných pro statutární město Plzeň. 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  1.415.975,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  1.415.975,- vč. DPH 
Vybraná cena:  1.415.975,- vč. DPH 
Datum smlouvy: 29.10.2012 
Místo plnění: Plzeň, sady Pětatřicátníků 
Konečná cena: vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Byly dodrženy všechny závazky vyplývající ze smlouvy. Závady nebyly zjištěny, kvalita provedené práce a
spolupráce s dodavatelem dobrá.
Záruční doba zakázky do 02. 12. 2017. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 25429949 
     Jméno: Viamont DSP a.s. 
     Adresa: Železničářská 1385  Ústí nad Labem 400 03 
Nabídku podaly: 1. IČO: 25429949 
     Jméno: Viamont DSP a.s. 
     Adresa: Železničářská 1385  Ústí nad Labem 400 03 
Okruh: Pozemní komunikace a infrastruktura 
Datum zaevidování: 11.3.2013