hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2993
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2993 
Datum vypsání: 29.03.2012 
Způsob zadání: otevřené řízení 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚKEP 
Předmět zakázky: Dodávka pětiosé multifunkční CNC obráběcí centrum 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  8.190.000,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  8.190.000,- vč. DPH 
Vybraná cena:  8.190.000,- vč. DPH 
Datum smlouvy: 13.08.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 8.190.000,- vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Zakázka byla realizována před dohodnutým termínem uvedeným ve smlouvě, v požadované kvalitě, sankce
nebyly uplatněny. Zakázka byla vypsána opakovaně, důvodem bylo nedoručení žádné nabídky v rámci
prvního vypsaného výběrového řízení. Následně byly upraveny technické podmínky zakázky, záruční doba
je dle smlouvy 24 měsíců.  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace:  
Nabídku podaly: 1. IČO: 25575503 
     Jméno: DMG MORI SEIKI Czech s.r.o. 
     Adresa: Kaštanová 392/8  Brno - Brněnské Ivanovice 620 00 
Okruh: Výpočetní technika a elektronika 
Datum zaevidování: 11.3.2013