hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2994
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2994 
Datum vypsání: 22.08.2011 
Způsob zadání: otevřené řízení 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚKEP 
Předmět zakázky: Dodávka 120 ks multimediálních přenosných audio průvodců městem Plzní a krajskými muzei a galeriemi včetně mapy/plánku trasy 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  2.959.500,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  2.959.500,- vč. DPH 
Vybraná cena:  2.959.500,- vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 48108375
  Jméno: AV Media, s.r.o.
  Ulice: Pražská 1335/63
  Město: 102 00  Praha 15 - Hostivař
  Cena: 2.959.500,- vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 27153037
  Jméno: Promotion and Edcation, s.r.o.
  Ulice: Na Fialce II 1658/1
  Město: 163 00  Praha - Řepy
  Cena: 5.628.600,- vč. DPH
Datum smlouvy: 21.03.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 3.465.720,- vč. DPH 
Zdůvodnění rozdílu:
V průběhu realizace zakázky došlo k navýšení počtu normostran o 50. Více práce spočívaly v ověření a
znovu tvorbě překladů, korektury, nahrávky, sekvence namluvení, proces znakového jazyka (korektura,
příprava slov pro specifický obsah, ověření srozumění dle standardů ZJ, nahrávky), produkce a koordinace
kroků.
Dále došlo k navýšení více prací v oblasti DTP služeb (tvorba tiskového dokumentu) - digitalizace mapových
podkladů, zalomení a grafický layout návrh se schválením, předtiskovou přípravou vč. těmito kroky spojené
produkce a koordinace zajištění. 
Vyhodnocení zakázky:
Termín realizace zakázky byl prodloužen o 1 měsíc, a to z důvodu schválení víceprací. Dílo bylo převzato
bez výhrad, s dodavatelem došlo k dohodě na prodloužení záruční doby o 3 měsíce. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace:  
Nabídku podaly: 1. IČO: 48108375 
     Jméno: AV Media, s.r.o. 
     Adresa: Pražská 1335/63  Praha 15 - Hostivař 102 00 
  2. IČO: 27153037 
     Jméno: Promotion and Edcation, s.r.o. 
     Adresa: Na Fialce II 1658/1  Praha - Řepy 163 00 
Okruh: Výpočetní technika a elektronika 
Datum zaevidování: 11.3.2013