hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2997
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2997 
Datum vypsání: 10.04.2012 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 1 
Předmět zakázky: Provádění odborných zahradnických prací - kácení stromů na MO Plzeň 1 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  1.102.020,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  1.174.200,- vč. DPH 
Vybraná cena:  1.102.020,- vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 29101603
  Jméno: ASAGAJ s.r.o.
  Ulice: Thámova 2018/23
  Město: 301 00  Plzeň
  Cena: 1.102.020,- vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 49356089
  Jméno: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
  Ulice: Pražská 1321/38a
  Město: 102 00  Praha 10
  Cena: 1.155.600,- vč. DPH
3. v pořadí: IČO: 25237624
  Jméno: ELIODservis, s.r.o.
  Ulice: Vřesová ul. 494
  Město: 330 08  Zruč-Senec
  Cena: 1.160.520,- vč. DPH
Datum smlouvy: 23.05.2012 
Místo plnění: Plzeň, území Městského obvodu Plzeň 1 
Konečná cena: 1.102.020,- vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Realizace zakázky byla bezproblémová, nebyly uplatněny žádné sankce. Kvalita provedené práce byla
ohodnocena jako výborná.. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 29101603 
     Jméno: ASAGAJ s.r.o. 
     Adresa: Thámova 2018/23  Plzeň 301 00 
  2. IČO: 49356089 
     Jméno: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
     Adresa: Pražská 1321/38a  Praha 10 102 00 
  3. IČO: 26315114 
     Jméno: CETINA a KENAUR s.r.o. 
     Adresa: Vřesová 494  Zruč-Senec 330 08 
  4. IČO: 25237624 
     Jméno: ELIODservis, s.r.o. 
     Adresa: Vřesová ul. 494  Zruč-Senec 330 08 
  5. IČO: 27991083 
     Jméno: VERSADO .s.r.o. 
     Adresa: Štěnovice 183  Štěnovice 332 09 
Nabídku podaly: 1. IČO: 29101603 
     Jméno: ASAGAJ s.r.o. 
     Adresa: Thámova 2018/23  Plzeň 301 00 
  2. IČO: 49356089 
     Jméno: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
     Adresa: Pražská 1321/38a  Praha 10 102 00 
  3. IČO: 26315114 
     Jméno: CETINA a KENAUR s.r.o. 
     Adresa: Vřesová 494  Zruč-Senec 330 08 
  4. IČO: 25237624 
     Jméno: ELIODservis, s.r.o. 
     Adresa: Vřesová ul. 494  Zruč-Senec 330 08 
  5. IČO: 27991083 
     Jméno: VERSADO .s.r.o. 
     Adresa: Štěnovice 183  Štěnovice 332 09 
Okruh: Zemědělské a lesní hospodářství, městská zeleň 
Datum zaevidování: 11.3.2013