hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2998
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2998 
Datum vypsání: 16.05.2012 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 3 
Předmět zakázky: Oprava chodníku v ulici Skupova 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  2.329.181,40 vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  2.397.568,38 vč. DPH 
Vybraná cena:  2.329.181,40 vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 25234684
  Jméno: FeBa servis
  Ulice: Slovanská alej 32
  Město: 326 00  Plzeň
  Cena: 2.329.181,40 vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 26325403
  Jméno: Rentec profesional s.r.o.
  Ulice:
  Město: 330 11  Ledce 268
  Cena: 2.397.568,38 vč. DPH
Datum smlouvy: 04.06.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 2.329.181,40 vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě, úroveň spolupráce
dobrá. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 25234684 
     Jméno: FeBa servis 
     Adresa: Slovanská alej 32  Plzeň 326 00 
  2. IČO: 73636525 
     Jméno: Marek Šantora 
     Adresa:   Kozolupy 55 330 32 
  3. IČO: 26325403 
     Jméno: Rentec profesional s.r.o. 
     Adresa:   Ledce 268 330 11 
Nabídku podaly: 1. IČO: 25234684 
     Jméno: FeBa servis 
     Adresa: Slovanská alej 32  Plzeň 326 00 
  2. IČO: 73636525 
     Jméno: Marek Šantora 
     Adresa:   Kozolupy 55 330 32 
  3. IČO: 26325403 
     Jméno: Rentec profesional s.r.o. 
     Adresa:   Ledce 268 330 11 
Okruh: Pozemní komunikace a infrastruktura 
Datum zaevidování: 11.3.2013