hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.2999
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 2999 
Datum vypsání: 16.05.2012 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 3 
Předmět zakázky: Oprava chodníku v ulici Baarova 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  1.469.063,50 vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  1.491.600,- vč. DPH 
Vybraná cena:  1.469.063,50 vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 25213571
  Jméno: TERRASYSTÉM s.r.o.
  Ulice: Skupova 13/2519
  Město: 301 00  Plzeń
  Cena: 1.469.063,50 vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 26413671
  Jméno: ZT servis s.r.o.
  Ulice: Revoluční 954/94
  Město: 312 00  Plzeň
  Cena: 26413671 vč. DPH
3. v pořadí: IČO: 27977951
  Jméno: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
  Ulice: Rychtaříkova 2173/1
  Město: 326 00  Plzeň
  Cena: 1.491.600,- vč. DPH
Datum smlouvy: 31.07.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 1.469.063,50 vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě, úroveň spolupráce
dobrá. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 27977951 
     Jméno: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. 
     Adresa: Rychtaříkova 2173/1  Plzeň 326 00 
  2. IČO: 25213571 
     Jméno: TERRASYSTÉM s.r.o. 
     Adresa: Skupova 13/2519  Plzeń 301 00 
  3. IČO: 26413671 
     Jméno: ZT servis s.r.o. 
     Adresa: Revoluční 954/94  Plzeň 312 00 
Nabídku podaly: 1. IČO: 27977951 
     Jméno: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o. 
     Adresa: Rychtaříkova 2173/1  Plzeň 326 00 
  2. IČO: 25213571 
     Jméno: TERRASYSTÉM s.r.o. 
     Adresa: Skupova 13/2519  Plzeń 301 00 
  3. IČO: 26413671 
     Jméno: ZT servis s.r.o. 
     Adresa: Revoluční 954/94  Plzeň 312 00 
Okruh: Pozemní komunikace a infrastruktura 
Datum zaevidování: 11.3.2013