hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.3
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky:
Datum vypsání: 07.02.2000 
Způsob zadání: výzva jednomu zájemci § 50 
Zadavatel (IČO): 00250937 
Zadavatalel (v zastoupení) Divadlo Alfa 
Předmět zakázky: Úprava foyeru II. etapa - rozšíření 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  345000 Kč vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  345000 Kč vč. DPH 
Vybraná cena:  345000 Kč vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 48363305
  Jméno: M-design studio Plzeň
  Ulice: Sedláčkova 4
  Město: 301 11  Plzeň
  Cena:  
Datum smlouvy: 03.03.2000 
Místo plnění: Plzeň, Divadlo Alfa 
Konečná cena: 345000 Kč vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 48363305 
     Jméno: M-design studio Plzeň 
     Adresa: Sedláčkova 4  Plzeň 301 11 
Nabídku podaly: 1. IČO: 48363305 
     Jméno: M-design studio Plzeň 
     Adresa: Sedláčkova 4  Plzeň 301 11 
Datum zaevidování: