hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.3000
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 3000 
Datum vypsání: 16.05.2012 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 3 
Předmět zakázky: Oprava chodníku v ulici Macháčkova 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  1.484.311,93 vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  1.517.617,10 vč. DPH 
Vybraná cena:  1.484.311,93 vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 47714107
  Jméno: I P N , s.r.o.
  Ulice: Prvomájová 26/9
  Město: 322 00  Plzeň - Křimice
  Cena: 1.484.311,93 vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 29121213
  Jméno: UNI DEVELO s.r.o.
  Ulice: Klatovská 169/15
  Město: 321 00  Plzeň
  Cena: 1.517.617,10 vč. DPH
Datum smlouvy: 04.06.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 1.484.311,93 vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě, úroveň spolupráce
dobrá. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 47714107 
     Jméno: I P N , s.r.o. 
     Adresa: Prvomájová 26/9  Plzeň - Křimice 322 00 
  2. IČO: 27430774 
     Jméno: ROBSTAV stavby s.r.o. 
     Adresa: Italská 1580/26  Praha 2 120 00 
  3. IČO: 29121213 
     Jméno: UNI DEVELO s.r.o. 
     Adresa: Klatovská 169/15  Plzeň 321 00 
Nabídku podaly: 1. IČO: 47714107 
     Jméno: I P N , s.r.o. 
     Adresa: Prvomájová 26/9  Plzeň - Křimice 322 00 
  2. IČO: 29121213 
     Jméno: UNI DEVELO s.r.o. 
     Adresa: Klatovská 169/15  Plzeň 321 00 
Okruh: Pozemní komunikace a infrastruktura 
Datum zaevidování: 11.3.2013