hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.3001
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky: 3001 
Datum vypsání: 15.06.2012 
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 3 
Předmět zakázky: Oprava střechy 63. MŠ Lábkova 30 
Hodnotící kritéria Nejnižší nabídková cena 
Minimální nabízená cena:  2.254.896,- vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  2.343.184,40 vč. DPH 
Vybraná cena:  2.254.896,- vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 24200972
  Jméno: JP HYDROIZOLACE spol. s r.o.
  Ulice: Kafkova 681/30
  Město: 160 00  Praha - Dejvice
  Cena: 2.254.896,- vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 29062594
  Jméno: West-Bau s.r.o.
  Ulice: Nerudova 790
  Město: 330 11  Třemošná
  Cena: 2.328.414,- vč. DPH
3. v pořadí: IČO: 40523331
  Jméno: PROFISOL, spol. s r.o.
  Ulice: Radyňská 33
  Město: 326 00  Plzeň
  Cena: 2.343.184,40 vč. DPH
Datum smlouvy: 10.07.2012 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 2.247.696,- vč. DPH 
Zdůvodnění rozdílu:
Snížení ceny na základě uplatněné reklamace (dobropis) 
Vyhodnocení zakázky:
Práce byly provedeny v dobré kvalitě, úroveň spolupráce
dobrá. 
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO: 48363201 
     Jméno: GEDOSTA, spol. s r.o. 
     Adresa: Koterovská 25/601  Plzeň 326 00 
  2. IČO: 24200972 
     Jméno: JP HYDROIZOLACE spol. s r.o. 
     Adresa: Kafkova 681/30  Praha - Dejvice 160 00 
  3. IČO: 40523331 
     Jméno: PROFISOL, spol. s r.o. 
     Adresa: Radyňská 33  Plzeň 326 00 
  4. IČO: 25183265 
     Jméno: Sivres a.s. 
     Adresa: Železničářská 1234/79  Plzeň 312 00 
  5. IČO: 29062594 
     Jméno: West-Bau s.r.o. 
     Adresa: Nerudova 790  Třemošná 330 11 
Nabídku podaly: 1. IČO: 24200972 
     Jméno: JP HYDROIZOLACE spol. s r.o. 
     Adresa: Kafkova 681/30  Praha - Dejvice 160 00 
  2. IČO: 40523331 
     Jméno: PROFISOL, spol. s r.o. 
     Adresa: Radyňská 33  Plzeň 326 00 
  3. IČO: 29062594 
     Jméno: West-Bau s.r.o. 
     Adresa: Nerudova 790  Třemošná 330 11 
Okruh: Stavebnictví 
Datum zaevidování: 11.3.2013