hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.4
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky:
Datum vypsání: 21.07.2000 
Způsob zadání: § 49 a) zákona 199/1994 Sb.v plat.znění 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 1 
Předmět zakázky: Přístřešky MHD Plzeň - realizace 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  664104 Kč vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  919789 Kč vč. DPH 
Vybraná cena:  664104 Kč vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO:
  Jméno: MARLIN - Josef Kadaně Plzeň
  Ulice: Štruncovy sady 3
  Město: 30112  Plzeň
  Cena: vč. DPH
Datum smlouvy: 15.09.2000 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 570570 Kč vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO:  
     Jméno: MARLIN - Josef Kadaně Plzeň 
     Adresa: Štruncovy sady 3  Plzeň 30112 
Nabídku podaly: 1. IČO:  
     Jméno: MARLIN - Josef Kadaně Plzeň 
     Adresa: Štruncovy sady 3  Plzeň 30112 
Datum zaevidování: