hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.5
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky:
Datum vypsání: 12.09.2000 
Způsob zadání: § 49 a) zákona 199/1994 Sb.v plat.znění 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 1 
Předmět zakázky: Rekonstrukce ul. Nad Priorem - 1. etapa - projektová dokumentace 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  98700 Kč vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  128573 Kč vč. DPH 
Vybraná cena:  98700 Kč vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO:
  Jméno: MENE Industry, s.r.o Plzeň
  Ulice: Lobezská 53
  Město: 30702  Plzeň
  Cena: vč. DPH
2. v pořadí: IČO:
  Jméno: PONTEX, s.r.o. Plzeň
  Ulice:
  Město:   
  Cena: vč. DPH
3. v pořadí: IČO:
  Jméno: PPA, s.r.o. Plzeň
  Ulice:
  Město:   
  Cena: vč. DPH
Datum smlouvy: 04.10.2000 
Místo plnění: Plzeň 
Konečná cena: 98700 Kč vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO:  
     Jméno: MENE Industry, s.r.o Plzeň 
     Adresa: Lobezská 53  Plzeň 30702 
  2. IČO:  
     Jméno: PONTEX, s.r.o. Plzeň 
     Adresa:     
  3. IČO:  
     Jméno: PPA, s.r.o. Plzeň 
     Adresa:     
Nabídku podaly: 1. IČO:  
     Jméno: MENE Industry, s.r.o Plzeň 
     Adresa: Lobezská 53  Plzeň 30702 
  2. IČO:  
     Jméno: PONTEX, s.r.o. Plzeň 
     Adresa:     
  3. IČO:  
     Jméno: PPA, s.r.o. Plzeň 
     Adresa:     
Datum zaevidování: