hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.6
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky:
Datum vypsání: 25.01.2000 
Způsob zadání: § 49 a) zákona 199/1994 Sb.v plat.znění 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 1 
Předmět zakázky: Rozmístěný nádob na separovaný sběr odpadů na sídlištích MO Plzeň 1 - Bolevec, Košutka a Vinice,
zajištění jejich pravidelného vyprazdňování včetně zajištění využití odpadu a vedení evidence sebraného
odpadu.
 
Poznámka: plnění probíhá průběžně 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  105359 Kč/měsíc vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  175000 Kč/měsíc vč. DPH 
Vybraná cena:  105359 Kč/měsíc vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 64357457
  Jméno: REODEPONA, s.r.o.
  Ulice: Cukrovarská 16
  Město:   Plzeň
  Cena: vč. DPH
2. v pořadí: IČO: 62619357
  Jméno: RUMPOLD-R Rokycany, s.r.o.
  Ulice: Jiráskova 32
  Město:   Rokycany
  Cena: vč. DPH
Datum smlouvy: 29.02.2000 
Místo plnění: MO Plzeň 1 - sídl. Bolevec, Košutka, Vin 
Konečná cena: 105359 Kč/měsíc vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO:  
     Jméno: A-PLUTO, s.r.o. 
     Adresa: Sousedská 4  Plzeň  
  2. IČO:  
     Jméno: ALBA Plzeň, s.r.o. 
     Adresa: Hrádecká 7  Plzeň  
  3. IČO:  
     Jméno: D+P REKONT, s.r.o. 
     Adresa: Kyjevská 40  Plzeň  
  4. IČO:  
     Jméno: EKO SEPAR, s.r.o. 
     Adresa: Hřbitovní 1214  Nýřany  
  5. IČO:  
     Jméno: ELIOD SERVIS. s.r.o. 
     Adresa: K cihelnám 31  Plzeň  
  6. IČO:  
     Jméno: Ing. Vladimír Dvořák - D.O.O.S. 
     Adresa: Tachovská 49  Plzeň  
  7. IČO:  
     Jméno: KOVOŠROT, a.s. 
     Adresa: Jateční 49  Přešetice  
  8. IČO: 64357457 
     Jméno: REODEPONA, s.r.o. 
     Adresa: Cukrovarská 16  Plzeň  
  9. IČO:  
     Jméno: RUMPOLD-P, s.r.o. Plzeň 
     Adresa: Úslavská 24  Plzeň  
  10. IČO:  
     Jméno: Západočeské komunální služby, a.s. 
     Adresa: Průmyslová 454  Přeštice  
  11. IČO:  
     Jméno: Západočeské sběrné suroviny, a.s. 
     Adresa: Keřová 8  Plzeň  
Nabídku podaly: 1. IČO: 64357457 
     Jméno: REODEPONA, s.r.o. 
     Adresa: Cukrovarská 16  Plzeň  
  2. IČO: 62619357 
     Jméno: RUMPOLD-R Rokycany, s.r.o.  
     Adresa: Jiráskova 32  Rokycany  
  3. IČO:  
     Jméno: Západočeské komunální služby, a.s. 
     Adresa: Průmyslová 454  Přeštice  
  4. IČO:  
     Jméno: Západočeské sběrné suroviny, a.s. 
     Adresa: Keřová 8  Plzeň  
Datum zaevidování: