hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.7
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky:
Datum vypsání: 05.03.2000 
Způsob zadání: výzva více zájemcům 
Zadavatel (IČO): 00250937 
Zadavatalel (v zastoupení) Divadlo Alfa 
Předmět zakázky: Příprava tisku a tisk publikace "Plzeňské loutkářství" 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  489000 Kč vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  498000 Kč vč. DPH 
Vybraná cena:  498000 Kč vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO: 00013803
  Jméno: Typos - Tiskařské závody a.s.
  Ulice: Kovářská 7
  Město: 30537  Plzeň
  Cena: vč. DPH
2. v pořadí: IČO:
  Jméno: Tiskárna Hemala
  Ulice:
  Město:   Písek
  Cena: vč. DPH
3. v pořadí: IČO:
  Jméno: ČTK - Repro
  Ulice:
  Město:   Praha
  Cena: vč. DPH
Datum smlouvy: 30.03.2000 
Místo plnění: Divadlo Alfa, Rokycanská 7, Plzeň 
Konečná cena: 618000 Kč vč. DPH 
Zdůvodnění rozdílu: Nezajištění papíru sponzorsky a navýšení počtu stránek 
Vyhodnocení zakázky:  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO:  
     Jméno: ČTK - Repro 
     Adresa:   Praha  
  2. IČO:  
     Jméno: Tiskárna Hemala 
     Adresa:   Písek  
  3. IČO: 00013803 
     Jméno: Typos - Tiskařské závody a.s. 
     Adresa: Kovářská 7  Plzeň 30537 
Nabídku podaly: 1. IČO:  
     Jméno: ČTK - Repro 
     Adresa:   Praha  
  2. IČO:  
     Jméno: Tiskárna Hemala 
     Adresa:   Písek  
  3. IČO: 00013803 
     Jméno: Typos - Tiskařské závody a.s. 
     Adresa: Kovářská 7  Plzeň 30537 
Datum zaevidování: