hledání Zpět
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Zakázka č.8
Detailní infomace o veřejné zakázce
Číslo zakázky:
Datum vypsání: 21.07.2000 
Způsob zadání: § 49 a) zákona 199/1994 Sb.v plat.znění 
Zadavatel (IČO): 00075370 
Zadavatalel (v zastoupení) ÚMO Plzeň 1 
Předmět zakázky: Přístavba garáže SDH Bílá Hora - realizace 
Hodnotící kritéria  
Minimální nabízená cena:  654978 Kč vč. DPH 
Maximální nabízená cena:  901762 Kč vč. DPH 
Vybraná cena:  654978 Kč vč. DPH 
Vybraný zájemce: IČO:
  Jméno: WESTAV spol. s.r.o.
  Ulice: Železniční 28
  Město: 30148  Plzeň
  Cena: vč. DPH
2. v pořadí: IČO:
  Jméno: Stavební firma Míka, Plzeň
  Ulice:
  Město:   
  Cena: vč. DPH
Datum smlouvy: 01.09.2000 
Místo plnění: Plzeń 
Konečná cena: 654978 Kč vč. DPH 
Vyhodnocení zakázky:  
Zadávací podmínky:  
Obeslané organizace: 1. IČO:  
     Jméno: Stavební firma Míka, Plzeň 
     Adresa:     
  2. IČO:  
     Jméno: WESTAV spol. s.r.o. 
     Adresa: Železniční 28  Plzeň 30148 
Nabídku podaly: 1. IČO:  
     Jméno: Stavební firma Míka, Plzeň 
     Adresa:     
  2. IČO:  
     Jméno: WESTAV spol. s.r.o. 
     Adresa: Železniční 28  Plzeň 30148 
Datum zaevidování: